Kingcozeb M-45 - Sunset Kimya

Bitki mühafizə vasitələri

0
 • Kateqoriya

  Bitki mühafizə vasitələri

 • İstehsalçı şirkət

  Sunset Kimya

 • Alt Kateqoriya

  Funqisid

 • Tərkib

  80% Mancozeb

 • İstehsalçı ölkə

  Türkiyə

 • Qablaşma

  0.8 kq

Göbələk dərmanıdır. Almada olan qara ləkə və məməli pas, üzümdə olan ölükol və mildiyö, soğan və pomidorda olan mildiyö, xiyarda olan mildiyö, noxudda olan antraknoz və tərəvəz şitillərində olan şitil kök çürüklüyü zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Powered by Froala Editor

 

Bitkinin adıZərərlinin adıİstifadə dozası və dövrüSon dərmanlama ilə məhsuldarlıq arasındakı dövr
AlmaQaraləkə (Venturia inaequalis)2,5 kq/1 ton su21 gün
Məməli pas (Gymnosparagium confusum)2,5 kq/1 ton su21 gün
ÜzümÖlü kol (Phomopsis viticola)2 kq/1 ton su21 gün
ÜzümMildiyö (Plasmopara viticola)2 kq/1 ton su21 gün
SoğanMildiyö (Peronospora destructor)2 kq/1 ton su28 gün
XiyarBalqabaqkimilərdə mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)2 kq/1 ton su14 gün
PomidorMildiyö (Phytophthora infestans)2 kq/1 ton su14 gün
NoxudAntraknoz (Ascochyta rabiei)2 kq/1 ton su
 2 kq/1 ton toxum
28 gün
  -
LobyaAntraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)2 kq/1 ton su28 gün
Pomidor, kartof və badımcanPas (Uromyces appendiculatus)2 kq/1 ton su28 gün

Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani)2 kq/1 ton su28 gün
Tərəvəz şitilləriŞitil kök çürüklüyü ((Phythium spp. Rhizoctonia spp. Fusarium
 spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp. Phytophthora spp.)
2 kq/1 ton toxum -
Yemiş, qarpızAntraknoz (Colletotrichum lagenarium)2 kq/1 ton su7 gün
BuğdaSarı pas (Puccinia striiformis)
 Qəhvərəngi pas (P.recondita tritici)
 Qara pas (P.graminis tritici)
3,5 kq/ha28 gün
Şərbətçi otuMildiyö (Pseudoperonospora humuli)1,5 kq/1 ton su42 gün
Yer fıstığıYarpaq ləkəsi (Cercospora arachidis)2 kq/1 ton su14 gün
Kök boğazı çürüklüyü (Aspergillus niger)5 kq/1 ton toxum -


Dərmanlamağa başlamadan öncə dərmanlama alətinin kalibrasiyası edilməlidir. Dərmanlama alətinin çəninə əraziyə uyğun müəyyən edilmiş miqdarda su tökülməlidir. Tövsiyə edilən dozası üzərindən bitki mühafizə vasitəsi öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarışdırılır. Dərmanlama alətinin çəninin yarısı su ilə doldurulur. Alətin qarışdırıcısı işlək vəziyyətdə olarkən dərman qarışımı çənə əlavə edilir. Qarışdırılma davam etdirilərək çən su ilə doldurulur. Dərmanın hazırlanması tamamlanadək qarışdırılma davam etdirilir. Hazırlanan dərman həmin gün istifadə edilməlidir. Dərmanlamanı bitirdikdən dərhal sonra dərmanlama alətinin çənini etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çənə təmiz su tökərək qarışdırıcını və püskürtmə sistemini işlədən bütün hissələrin yuyulmasını təmin edin. Dərmanlama alətinin yuyulmasını su qaynaqlarının yaxınlığında etməyin. Alətin yuyulması zamanı istifadə edilən suyu su qaynaqlarına boşaltmayın.

Powered by Froala Editor

Bitki patogenlərinin dörd əsas sinfinin yaratdığı geniş spektrli xəstəliklərə nəzarət edən effektiv qoruyucu funqisiddir.Çox zonalı hərəkətə görə müqavimətin inkişaf riski çox aşağıdır.

Powered by Froala Editor

• Əvvəlcə etiketdəki məlumatları oxuyun.

• Evdə istifadə etməyin.

• Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaqda saxlayın.

• Dərmanlama zamanı heç nə yeməyin, içməyin və siqaret çəkməyin.

• Dərmanlanmış sahəyə 1 gün müddətində insan və heyvan daxil olması sağlamlıq üçün təhlükəlidir.

• İnsan sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üzrə risklərin qarşısını almaq üçün bu dərmanı tövsiyə edildiyi kimi və tövsiyə edilən dozada istifadə edin.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor