Sim Bakır 50 WP - Sunset Kimya

Bitki mühafizə vasitələri

0
 • Kateqoriya

  Bitki mühafizə vasitələri

 • İstehsalçı şirkət

  Sunset Kimya

 • Alt Kateqoriya

  Funqisid

 • Tərkib

  50% Metal Misə Bərabər Misoksiklorid

 • İstehsalçı ölkə

  Türkiyə

 • Qablaşma

  0.8 kq

Göbələk dərmanıdır. Almada olan qaraləkə, armudda olan qaraləkə və məməli pas, ərik və şaftalıda olan sərt toxumlu çiçəklərdə yarpaq deşən, gavalıda olan cib xəstəliyi, zeytunda olan halqalı ləkə və üzümdə olan mildiyö zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Powered by Froala Editor

 

Bitkinin adıZərərlinin adıİstifadə dozası və dövrüSon dərmanlama ilə məhsuldarlıq arasındakı dövr
AlmaQaraləkə (Venturia inaequalis)8 kq/1 ton su dal sıracası varsa
 4 kq/1 ton su dal sıracası yoxdursa
21 gün
ArmudQaraləkə (Ventruia pirina)8 kq/1 ton su dal sıracası varsa
 4 kq/1 ton su dal sıracası yoxdursa
21 gün
Məməli pası (Gymnosporangium fuscum)4 kq/1 ton su
ƏrikSərt toxumlu çiçəklərdə yarpaq deşən (Wilsonomyces
 carpophilus)
4 kq/1 ton su normal dövr
 8 kq/1 ton su sabit dövr
21 gün
ŞaftalıSərt toxumlu çiçəklərdə yarpaq deşən (Wilsonomyces
 carpophilus)
8 kq/1 ton su 1-ci dərmanlama
 4 kq/1 ton su 2-ci dərmanlama
21 gün
Yarpaq qıvırcığı (Taphrina deformans)8 kq/1 ton su
GavalıCib xəstəliyi (Taphrina pruni)8 kq/1 ton su21 gün
PüstəQarazəng (Pseudocercospora pistacina)5 kq/1 ton su21 gün
Sitrus bitkiləriUc qurudan (Phoma tracheiphila)4 kq/1 ton su21 gün
ZeytunHalqalı ləkə (Spilocaea oleaginum)4 kq/1 ton su21 gün
ÜzümMildiyö (Plasmopara viticola)3 kq/1 ton su (1-ci dərmanlama)
 5 kq /1 ton su (2-ci dərmanlama)
21 gün
Antraknoz (Elsinoe ampelina)
PomidorMildiyö ** (Phytophthora infestans)3 kq/1 ton su14 gün
Bakterial xal xəstəliyi (Pseudomonas syringae pv.
 tomato)
3 kq/1 ton su (1-ci dərmanlama)
 4 kq /1 ton su (2-ci
 dərmanlama)
14 gün
Bakterial ləkə xəstəliyi (Xanthomonas vesicatoria)14 gün
KartofMildiyö (Phytophthora infestans)3 kq/1 ton su14 gün
LobyaAntraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)5 kq/1 ton su14 gün
Adi yarpaq yanıqlığı (Xanthomonas axonopodis pv.
 phaseoli)
3 kq/1 ton su14 gün
Yarpaq xal yanıqlığı (Pseudomonas savastoni pv. 14 gün
 phaseolica)
14 gün
Pomidor badımcan, kartofErkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani)5 kq/1 ton su14 gün
XiyarKünclü yarpaq ləkəsi (Pseudomonas syringae pv.
 lachyrmans)
3 kq/1 ton su14 gün
Tərəvəz şitilləriQara dəmgil (Pythium spp., Rhizoctania spp. ,
 Alterneria spp., Fusarium spp., Sclerotiniasp.,
 Phytophora spp.)
3 kq/1 ton su (1-ci dərmanlama)
 5 kq /1 ton su (2-ci dərmanlama)
 (ştil dərmanlaması)
14 gün
ZəfəranYarpaq ləkəsi (Alterneria carthami)3 kq/1 ton su14 gün
Şərbətçi otuMildiyö (Pseudoperonospora humuli)
14 gün
Yer fıstığıYarpaq ləkə xəstəliyi (Cercospora arachidicola)4 kq/1 ton su14 gün
TütünQara dəmgil (Rhizoctania solani, Fusarium spp.,
 Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotria Sclerotium)
4 kq/1 ton su14 gün


Dərmanlama aparılmadan əvvəl dərmanlama alətinin kalibrasiyası edilməlidir. Dərmalamalarda sahəni tam əhatə edəcək miqdarda qarışım miqdarı müəyyən edilməlidir. Dərmanlama günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində aparılmalıdır.Tövsiyə edilən dozası üzərindən hesablanan bitki mühafizə vasitəsi öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarışdırılır. Dərmanlama alətinin çəninin yarısı su ilə doldurulur. Alətin qarışdırıcısı işlək vəziyyətdə olarkən dərman qarışımı çənə əlavə edilir. Qarışdırılma davam etdirilərək çən su ilə doldurulur. Dərmanın hazırlanması tamamlananadək qarışdırılma davam etdirilir. Hazırlanan dərman həmin gün istifadə edilməlidir.Dərmanlamanı bitirdikdən dərhal sonra dərmanlama alətinin çənini etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çənə təmiz su tökərək qarışdırıcını və püskürtmə sistemini çalışdıraraq bütün hissələrin yuyulmasını təmin edin. Dərmanlama alətinin yuyulmasını su qaynaqlarının yaxınlığında etməyin. Alətin yuyulması zamanı istifadə edilən suyu su qaynaqlarına  boşaltmayın.

Powered by Froala Editor

Normal (sərin və quru) şərtlərdə orjinal qablarda, açılmadan anbarladıqda 3 il müddətində fiziki, kimyəvi və bioloji özəlliklərində görünüş xaric bir dəyişiklik olmaz.

Powered by Froala Editor

• Əvvəlcə etiketdəki məlumatları oxuyun.

• Evdə istifadə etməyin.

• Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaqda saxlayın.

• Dərmanlama zamanı heç nə yeməyin, içməyin və siqaret çəkməyin.

• Dərmanlanmış sahəyə 1 gün müddətində insan və heyvan daxil olması sağlamlıq üçün təhlükəlidir.

• İnsan sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üzrə risklərin qarşısını almaq üçün bu dərmanı tövsiyə edildiyi kimi və tövsiyə edilən dozada istifadə edin.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor