Kavancha 5 EC - Sunset Kimya

Bitki mühafizə vasitələri

0
 • Kateqoriya

  Bitki mühafizə vasitələri

 • İstehsalçı şirkət

  Sunset Kimya

 • Alt Kateqoriya

  İnsektisid

 • Tərkib

  50 g/L Lambda-cyhalothrin

 • İstehsalçı ölkə

  Türkiyə

 • Qablaşma

  1 L

Böcək dərmanıdır. Pambıqda olan yaşıl qurd və iki nöqtəli qırmızı hörümçək, almada olan iç qurdu, üzümdə olan salxım güvəsi, qarğıdalıda olan boz qurd, güvdə qurdu və qarğıdalı qurdu, kartofda olan kartof böcəyi və buğdada olan taxıl böcəyi zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Powered by Froala Editor

 

Bitkinin adıZərərlinin adıİstifadə dozasıSon dərmanlama ilə
 məhsuldarlıq arasındakı dövr
PambıqYaşıl qurd (Helicoverpa armigera)1,5 L/ha sürfə, yumurta7 gün
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus ur0,5 L/ha nimfa, ye
AlmaAlma iç qurdu (Cydia pomonella)0,2 L/ha su sürfə dövrü3 gün
Üzüm*Salxım güvəsi (Lobesia botrana)0,2 L/ 1 ton su sürfə dövrü7 gün
QarğıdalıBoz qurd (Agro0,5 L/ha su sürfə dövrü14 gün
Gövdə qurdu (Sesamia spp.)0,3 L/ ha sürfə dövrü
 (15 gün ara ilə 3 dərmanlama)
Qarğıdalı qurdu (Ostrinia nubilalis)0,3 L/ha sürfə dövrü (15 gün ara ilə 3 dərmanlama)
KatofKartof böcəyi (Leptinotarsa decemlineata)0,4 L/ha sürfə və ye3 gün
Şəkər çuğunduruQalxan böcəyi (Cassida spp.)0,25 L/ha sürfə və yetişkin3 gün
BuğdaZinyankar bağacıq (Eurygaster spp.)0,2 L/ha 1-3 və 4-5 nimfa dövrü14 gün
Taxıl hortumlu böcək (Pachytchius hordei)0,25 L/ha ye
Taxıl böcəyi (Zabrus spp.)0,5 L/ha sürfə dövrü (üstən
PomidorYaşıl qurd (Helicoverpa armigera)0,5 L/ha sürfə dövrü3 gün
KələmKələm yarpaq güvəsi (Plutella maculipennis)0,25 L/ha sürfə dövrü2 gün
PüstəYarpaq psillası (Agonoscena pistaciae)0,2 L/1 ton su nimfa dövrü3 gün
ZeytunZeytun güvəsi (Prays oleae)/ çiçəkdə0,15 L/1 ton su sürfə dövrü3 gün
FındıqFındıq qurdu (Curcilio nucum)0,5 L/ha ye7 gün

Powered by Froala Editor

KAVANCHA 5 EC toxunma və mədə ilə təsirlidir və dərhal və kifayət qədər davamlı təsirə malikdir.

Powered by Froala Editor

• Əvvəlcə etiketdəki məlumatları oxuyun.

• Evdə istifadə etməyin.

• Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaqda saxlayın.

• Dərmanlama zamanı heç nə yeməyin, içməyin və siqaret çəkməyin.

• Dərmanlanmış sahəyə 1 gün müddətində insan və heyvan daxil olması sağlamlıq üçün təhlükəlidir.

• İnsan sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üzrə risklərin qarşısını almaq üçün bu dərmanı tövsiyə edildiyi kimi və tövsiyə edilən dozada istifadə edin.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor