Azərgübrə hər il regional anbarlardan uzaq kənd və qəsəbələrdə mineral gübrələrin, toxumların və bitki mühafizə məhsullarının satışını davam etdirir. Fermerlərin gübrə, toxum və bitki mühafizə məhsullarına olan tələbatını vaxtında ödəmək üçün Azərgübrə bu məhsulları öz regional anbarlarına tam təmin etmişdir. Səyyar satışların əsas məqsədi məsafələrin itirilməsinin və vətəndaşların bu məhsulları almaq üçün sərf etdikləri əlavə xərclərin qarşısını almaq, eyni zamanda fermerlərə bu məhsulların əlçatanlığını və yaxınlığını təmin edərək müştəri məmnunluğunu təmin etməkdir. Fermerlərin səyyar satış yolu ilə mineral gübrələrə, toxumlara və digər bitki qoruma vasitələrinə asanlıqla təmin olunması, bütün əkin sahələrində gübrələrin istifadəsini asanlaşdırır ki, bu da məhsuldarlığa müsbət təsir göstərir.