Aqronom xidməti

Azərgübrənin partnyor şirkəti olan “Aqronom” MMC 2021-ci il tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilmişdir. Bu tarixdən etibarən şirkətimiz fəaliyyətə başlamış və yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərərək qısa zamanda böyük nəticələr əldə edərək aparıcı konsaltinq şirkətinə çevrilmişdir. Şirkətimiz kənd təsərrüfatı və aqrar təsərrüfatın inkişafını qarşıya məqsəd qoyaraq aqrar sahədə yeni və innovativ metodların tətbiqi ilə məşğuldur. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə çoxsaylı xidmətlər göstərərək fəaliyyət göstərən ilk konsaltinq şirkətiyik. Fəaliyyət dairəmiz aqrar sahədə sıfırdan yüksək məhsuldarlıq əldə edənədək olan bütün prosedurları əhatə edir və buna görə də yarandığı gündən bir çox investorların marağına səbəb olmuşdur.