Ammonium Nitrat - Minudobreniya

Gübrələr

0
 • Kateqoriya

  Gübrələr

 • İstehsalçı şirkət

  Minudobreniya

 • Alt Kateqoriya

  Mineral tarla gübrələri

 • Tərkib

  34.4% AN

 • İstehsalçı ölkə

  Rusiya Federasiyası

 • Qablaşma

  50 kq

Xarici görünüş – ağ rəngli və ya mexaniki qatqılar olmadan bir qədər rənglənmiş qranullar.Nitrat və ammonium azotun cəmi kütlə payı: quru maddədə azot, minimum – 34,4 %, Hiqroskopik suyun kütlə payı, maksimum: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 0,3 %, 10% su məhlulunun рН, ən azı: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 5,0 %, Qranulometrik tərkib: – ölçüsü 1-4 mm olan qranulların kütlə payı, ən azı- 95 %, O cümlədən ölçüsü 2-4 mm olan qranulların kütlə payı, ən azı – 80 %,

Powered by Froala Editor

Torpağa Ammonium Nitrat verilməzdən öncə əkiləcək bitkinin vegetasiya dövründə nə qədər azota ehtiyacı olduğunu bilmək lazımdır. Torpağın tipi də veriləcək gübrə miqdarı üçün mühimdir. Bunun üçün torpaq analiz olunur, tərkibindəki komponentlərin miqdarı müəyyən olunduqdan sonra tətbiq olunacaq gübrə miqdarı müəyyən olunur.Meyvə ağacları, bostan bitkiləri, taxıllar, tərəvəzlərdə həm açıq, həm də örtülü sahədə istifadə olunur. Çəltik istisna olmaqla bütün növ taxıllarda yemləmə kimi, tərəvəzlərdə, meyvə ağaclarında, bağlarda sulamadan öncə tətbiq olunur.

Powered by Froala Editor

Tərəvəzlərin və meyvələrin formalaşmasına, böyüməsinə, nişastanın və şəkərin toplanmasına, keyfiyyətinə, məhsuldarlığın yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir.

Powered by Froala Editor

Ammonium Nitrat təsirli bir maddə olub asanlıqla parçalana bilir. Bu baxımdan Ammonium Nitrat  paketlərinin günəş düşən yerdə saxlanılması tövsiyə edilmir. Gübrə qranullarının(dənələrinin) həddindən artıq isinməsi və ya soyuması arzuolunmazdır. Nitroammofoskanı +4-dən, +20 dərəcəyə qədər rütubətsiz, günəş düşməyən məkanda 9-24 ay saxlamaq mümkündür.

Powered by Froala Editor