Venison 150 SC - Sunset Kimya

Bitki mühafizə vasitələri

0
 • Kateqoriya

  Bitki mühafizə vasitələri

 • İstehsalçı şirkət

  Sunset Kimya

 • Alt Kateqoriya

  İnsektisid

 • Tərkib

  150 g/l Indoxacarb

 • İstehsalçı ölkə

  Türkiyə

 • Qablaşma

  0.25 L

VENISON 150 SC zərərvericilərlə mübarizədə istifadə edilən mədə və əlaqə təsirli bir insektisiddir. Zərərli sürfələrin hər dövründə təsir edir. Böcəklərdə sinir hüceyrələrində mədə kanallarını tıxayaraq təsir edər və dərmanlamadan qısa bir müddət sonra zərərlilərin qidalanma və digər fəaliyyətlərini dayandırır və ya çox azaldır. 24-60 saat ərzində zərərvericilər ölür. VENISON 150 SC dərmanlamasından sonra bitkinin üstündə dərman qurumasından sonra yağan yağışlardan dərmanın təsirini azaltmaz və təkrar dərmanlamağa ehtiyac qalmaz.

Powered by Froala Editor

 

Bitkinin adıZərərlinin adıİstifadə dozası və dövrüSon dərmanlama ilə məhsuldarlıq arasındakı dövr
ÜzümSalxım güvəsi (Lobesia botrana)0,25 L/1 ton su sürfə3 gün (süfrəlik üzüm)
 10 gün (şərablıq üzüm)
PambıqYaşıl qurd (Helicoverpa armigera)0,45 L/ha sürfə14 gün
Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)0,4 L/ha sürfə
QarğıdalıQarğıdalı gövdə qurdu (Sesamia spp.)0,3 L/ha sürfə3 gün
Qarğıdalı qurdu (Ostrina nubilalis)
Pomidor (sahə)Yaşıl qurd (Helicoverpa armigera)0,4 L/ha sürfə3 gün
Pomidor (İstixana)Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)0,35 L/1 ton su sürfə3 gün
Alma Alma iç qurdu (Cydia pomonella)0,35 L/1 ton su yumurta,sürfə14 gün
FındıqFındıq qurdu (Curculio nucum)0,45 L/ha yetişkin14 gün


Dərmanlama aparılmadan əvvəl dərmanlama alətinin kalibrasiyası edilməlidir. Dərmanlamalarda sahəyə tətbiq ediləcək dərman qarışımı miqdarı düzgün müəyyən edilməlidir. Dərmanlama günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində aparılmalıdır.Tövsiyə edilən dozası üzərindən hesablanan bitki mühafizə vasitəsi öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarışdırılır. Dərmanlama alətinin çəninin yarısı su ilə doldurulur. Alətin qarışdırıcısı işlək vəziyyətdə olarkən dərman qarışımı çənə əlavə edilir. Qarışdırılma davam etdirilərək çən su ilə doldurulur. Dərmanın hazırlanması tamamlananadək qarışdırılma davam etdirilir. Hazırlanan dərman həmin gün istifadə edilməlidir. Dərmanlamanı bitirdikdən dərhal sonra dərmanlama alətinin çənini etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çənə təmiz su tökərək qarışdırıcını və püskürtmə sistemini çalışdıraraq bütün hissələrin yuyulmasını təmin edin. Dərmanlama alətinin yuyulmasını su qaynaqlarının yaxınlığında etməyin. Alətin yuyulması zamanı istifadə edilən suyu su qaynaqlarına  boşaltmayın.

Powered by Froala Editor

VENISON 150 SC adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup 22 olaraq sinifləşdirilmiş bir insektisiddir. Eyni təsir mexanizmilərinə sahib bitki mühafizə vasitələri kimi təkrar istifadəsi müqavimətin inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimətinin inkişafını ləngitmək üçün VENISON 150 SC-ni eyni məhsul sezonu dövründə tövsiyə edilən dərmanlama sayını aşmamaq lazımdır. Dərmanlamanın təkrarlanması halında isə fərqli təsir mexanizminə sahib (22 qrupu xaric) bitki mühafizə vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verməlisiniz.VENISON 150 SC ilə mövsüm ərzində eyni yerdə sürfəlik üzümlərdə 6, qarğıdalıda və şərablıq üzümlərdə 3, pomidor, pambıq və almada 4, fındıqda 1-dən artıq dərmanlama etməyin.

Powered by Froala Editor

• Əvvəlcə etiketdəki məlumatları oxuyun.

• Evdə istifadə etməyin.

• Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaqda saxlayın.

• Dərmanlama zamanı heç nə yeməyin, içməyin və siqaret çəkməyin.

• Dərmanlanmış sahəyə 1 gün müddətində insan və heyvan daxil olması sağlamlıq üçün təhlükəlidir.

• İnsan sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üzrə risklərin qarşısını almaq üçün bu dərmanı tövsiyə edildiyi kimi və tövsiyə edilən dozada istifadə edin.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor